Covid-19

Covid-19

Prosíme všechny pacienty, aby se na vyšetření objednávali telefonicky (388 600 329) nebo emailem (ordinace@smajclova.cz) a to zejména v případě akutních obtíží. Pokud je to nutné, samozřejmě zajistíme ošetření ještě ten samý den.

Na úvod si dovolím několik, dle mého zásadních bodů, dále se pokusím téma více rozvézt.
Pokud v následujícím textu najdete něco nejasného, zavádějícího nebo máte dotaz, na který zde nenajdete odpověď, napište mi prosím na email a já se to zde pokusím upravit. Považuji co nejlepší informovanost veřejnosti za základ pro to, abychom dostali šíření onemocnění pod kontrolu a po zkušenostech z poslední doby vím, že vlivem neustálých změn v opatřeních a protichůdných zprávách i z řad zdravotníků, jsou mnoha lidem i základní postupy nejasné.

 1. Volejte nebo mailujte svému lékaři, pokud ho potřebujete navštívit. Nikdy! nechoďte do ordinace bez předchozího objednání. Jde hlavně o ochranu Vašeho zdraví a zdraví ostatních pacientů, kteří jsou objednaní.
 2. Pokud máte jakékoli respirační nebo zažívací obtíže, zůstaňte doma 10 dní. I s takovými, kde byste si loni vzali nějaký volně prodejný lék a vyléčili byste se sami.
  V poslední době jsem slyšela názory, že člověk raději nebude volat svému lékaři, protože by skončil v karanténě nebo na testu. To je odpovědnost každého z nás. Když už se pro toto rozhodnete (a já to samozřejmě nemohu schvalovat), alespoň se prosím chovejte zodpovědně, noste zakrytá ústa a nos, dezinfikujte si ruce a omezte kontakty s ostatními lidmi na minimum (ideálně do doby než budete alespoň 3 dny bez potíží).
 3. Pokud je někdo, s kým jste byli v posledních dnech v blízkém kontaktu (společná domácnost, jízda autem alespoň 20 minut, intimní kontakt), odeslán na test na Covid, snažte se až do výsledku jeho testu co nejvíce omezit své sociální kontakty. Nečekejte, až vyjde pozitivní, prevence je důležitější a pomůžete tím zastavit šíření viru po své linii. Tento preventivní přístup jistě ocení i Váš zaměstnavatel.
 4. Noste prosím respirátory nebo alespoň roušky. Studie jasně prokazují, že nošení roušky hlavně v uzavřených prostorách má vliv na snížení přenosu viru, případně alespoň snižuje virovou nálož, kterou předáváte dál. A není to jen to, že chráníte své okolí, chráníte tím i sebe. (Respirátory české vyroby za rozumnou cenu seženete např. na https://www.dialekarna.cz/COVID-19-Respiratory-rousky/Respiratory-FFP2/)
 5. Podle posledních studií je největší infekčnost nakaženého 1-2 dny před začátkem příznaků a po 7 dnech velmi rychle klesá.

Aktuálně je spektrum příznaků nemocných s Covid-19 velmi široké od jakýchkoli příznaků respirační infekce (kašel, ucpaný nos, škrábání v krku), přes zažívací obtíže (průjem, zvracení) nebo bolest hlavy, zvýšenou únavu, ztrátu čichu a chuti. Z toho je zřejmé, že bez testu v podstatě nelze se 100% jistotou říct, že o Covid nejde. Zároveň ale nejde testovat každého, proto je důležitá naše individuální odpovědnost.

Algoritmy pro testování zůstávají stejné již několik měsíců, tedy teplota nad 37,3, suchý kašel, dušnost, zažívací potíže a ztráta chuti nebo čichu.

Pokud máte akutní příznaky respiračního nebo zažívacího onemocnění (teplota, kašel, rýma, ztráta čichu - může být jediným příznakem!, ale i průjem a zvracení)

 • kontaktujte svého lékaře telefonicky/mailem (prostě vzdáleně), proberte s ním, nakolik jsou potíže vážné, zda je nutné, abyste přišli do ordinace na vyšetření nebo bude stačit konzultace a doporučení léčby po telefonu; pokud máte závažné potíže (např. významnou dušnost)
 • nemusíte se bát, že Vás při případném podezření na Covid-19 nikdo neošetří; pokud po telefonické domluvě dospějeme k názoru, že je osobní návštěva nutná, objednáme Vás na konec ordinační doby, abychom neohrozili další pacienty
 • splňujete-li kritéria půjdete na test
 • nesplňujete-li kritéria, měli byste zůstat doma 10 dní od začátku potíží, nechodit nikam, ani k příbuzných, ani do obchodu
 • pokud musíte do obchodu, protože Vám nemá kdo nakoupit, vydezinfikujte si důkladně ruce před vstupem do obchodu a noste roušku (ještě lépe respirátor) tak, aby Vám zakrývala po celou dobu i nos, na roušku si během pobytu v obchodě nesahejte a omezte nákup na co nejkratší dobu

Pokud máte poměrně významné přízanky (horečka, intenzivní kašel a dušnost) a přesto se při plném vědomí situace rozhodnete se na lékaře neobrátit (neschvaluji to v žádném případě, ale některé důvody se mohu snažit chápat; některé naopak vůbec)

 • chovejte se zodpovědně, držte se co nejdál od rizikových skupin obyvatelstva včetně členů vlastní rodiny
 • noste důkladně zakrytá ústa a nos nejlépe respirátorem
 • dezinfikujte si ruce kdykoli je to možné
 • vyhýbejte se místům s větší kumulací obyvatel (supermarkety, obchodní centra, hromadná doprava...)
 • dveře otevírejte loktem
 • nejezděte výtahem
 • při kašli nebo kýchání si roušku ještě zakrývejte paží
 • vše uvedené dodržujte ještě 3 dny poté, co příznaky vymizí, minimálně celkem 10 dní

Pokud máte jakékoli jiné potíže (myšleno i s krevním tlakem, bolestmi zad etc.) kontaktujte svého lékaře telefonicky nebo emailem, domluvíte se, jestli je nutná návštěva v ordinaci.

 • Objednávejte se i v případě náhle vzniklých obtíží. Pokud to podle popisu potíží bude nutné, dostanete termín na vyšetření v ten samý den, nemusíte se bát, že Vás s akutní bolestí břicha apod. necháme čekat 3 dny doma.
 • Je možné se domluvit na dálku. V případě, že potíže ani vzdáleně neodpovídají onemocnění Covid-19, domluvíte se na přesném termínu návštěvy, což by pro Vás mělo být výhodné, protože nebudete čekat a bude minimální riziko, že se potkáte s někým infekčním.
 • Spousta věcí se dá vyřešit elektronicky. Poslat recept, vystavit eNeschopenku, doporučit symptomatickou léčbu.

Pokud máte nějaký z výše uvedených příznaků Covid-19:

 • Odpovídají-li potíže kritériím pro testování a Vaše potíže nejsou takové, aby vyžadovaly návštěvu v ordinaci, vystavíme elektronickou žádanku na vyšetření na Covid-19. Do doby negativního výsledku zůstanete doma v karanténě, abyste nešířili onemocnění dál (nejen Covid, ale jakékoli jiné, které možná vyvolává Vaše potíže).
 • Odpovídají-li potíže kritériím pro testování a Vaše potíže jsou takové, že vyžadují návštěvu v ordinaci, domluvíme se na termínu vyšetření na konci ordinační doby, abychom neohrožovali další pacienty.
 • Neodpovídají-li potíže kritériím pro testování, ale nelze-li Covid vyloučit, vystavíme elektronickou neschopenku, domluvíme se na symptomatické léčbě a další telefonické konzultaci s odstupem 2-3 dnů. Doporučíme trvání neschopnosti na 10 dní nebo alespoň tak, abyste byli 3 dny zcela bez potíží.

Pokud Vám volali z hygienické stanice (KHS), že jste byli v kontaktu s pozitivně testovanou osobou:

 • Veškeré informace Vám podá KHS již při prvním telefonátu.
 • Okamžitě musíte nastoupit do karantény, pokud potřebujete potvrzení do zaměstnání, obrátíte se na nás, vše řešíme elektronicky.
 • Ostatních členů domácnosti se Vaše karanténa netýká. Osobně ale doporučuji, pokud je to jen trochu možné, aby minimalizovali kontakt s jinými lidmi do výsledku Vašeho prvního testu.
 • Snažte se co nejvíce izolovat od ostatních členů své domácnosti (ideální je odjet na chatu či chalupu). Kromě toho, že je v případě Vaší následné pozitivity třeba nenakazíte, také tím zkrátíte dobu, po kterou budou muset být oni v karanténě (10 dní od posledního kontaktu s pozitivně tetsovaným).
 • KHS Vás odešle na první test na Covid v ostupu 5-7 dnů od kontaktu (pokud máte příznaky, udělá se test dřívě).
 • V případě negativního prvního testu se od 25. 9. 2020 již druhý test nedělá a pokud jste bez příznaků, končí karanténa po 10 dnech.
 • Pokud se test nestihne do 10 dne od kontaktu a nemáte žádné příznaky, končí karanténa po 14 dnech.
 • Pokud Vás během karántény postihnou jakékoli akutní potíže, určitě se ozvěte. I v karanténě jsme schopni Vás ošetřit nebo potřebné ošetření zajistit a byli bychom neradi, kdyby kvůli karanténě došlo k zanedbání jiného závažného onemocnění.

Pokud ze dozvíte, že jste byli v kontaktu s pozitivně testovanou osobou, ale nikdo Vám nevolal:

 • Zavolejte nebo napište a vše probereme individuálně. Mohlo se stát, že o Vás KHS neví, ale také mohla jen vyhodnotit Váš kontakt jako nerizikový.
 • V případě, že máte jakékoli výše uvedené příznaky, zvážíme, jestli indikovat test na Covid-19.

Pokud je Vám nahlášen pozitivní výsledek testu na Covid:

 • Máte nařízenou izolaci.
 • Izolace trvá minimálně 10 dní a alespoň poslední 3 dny nesmíte mít žádné příznaky Covid-19.
 • Dříve nebo později Vás bude kontaktovat KHS, na to ale nečekejte, informujte své okolí.
 • Pokud máte nějaké příznaky, infekční jste pravděpodobně začali být 2 dny před jejich nástupem, kontaktujte tedy všechny, s kým jste se v té době potkali. Jako rizikový kontakt, který jde do karantény, je označován takový kontakt s jinou osobou, kdy setrváte v blízké vzájemné vzdálenosti (do 1,5 m) po dobu minimálně 15 minut bez roušky (je lepší přiznat, že jste nošení roušky např. v kanceláři, kde sedíte jen 2 flákali). Kontaktujte ale i ty, kdo tato kritéria nesplňují, do karantény nejdou, ale je dobré, aby sledovali svůj zdravotní stav a v případě potíží se domluvili s lékařem na provedení testu nebo, pokud nesplňují kritéria pro test, aby alespoň zůstali doma na neschopence apod.
 • Pokud nemáte žádné příznaky, nedá se odhadnout, kdy jste začali být infekční, ale doporučuji Vám informovat blízké kontakty alespoň za poslední týden, ostatní platí stejně jako u předchozího bodu.
 • Pokud Vás během izolace postihnou jakékoli akutní potíže, určitě se ozvěte. I nemocní s Covidem mohou dostat žlučníkový záchvat nebo třeba žilní trombózu a pokud je to nezbytné, samozřejmě i nemocné s prokázaných Covidem jsme schopni ošetřit nebo jim potřebné ošetření zajistit.

Pokud je Vám nahlášen negativní výsledek testu na Covid

 • Zaradujte se, ale mějte na paměti, že část testů může vyjít falešně negativně, tedy že i přes negativní test pacient je infekční.
 • Pokud byl test indikován, protože máte nebo jste měli nějaké potíže, chovejte se i přes negativní test tak jako byste byli pozitivní a zůstaňte 10 dní od začátku potíží doma (pokud z toho máte pocit, že vlastně nemělo smysl na test chodit, tak pro Vás osobně sice ne, ale jinak mělo; pokud by byl pozitivní, hledaly by se Vaše kontakty).
 • Nemáte-li žádné potíže a test byl indikován kvůli kontaktu s pozitivním, pokračuje Vaše karanténa a končí po 10 dnech, i pak je ale určité malé, několika procentní riziko, že jste infekční, protože kromě chybného testu se u Vás nemoc mohla rozjet až v době po absolvovaném testu; pokud jste bez příznaků, maximální doba, kdy hrozí, že můžete někoho nakazit by měla být 24 dní od kontaktu (14 dní je maximální inkubační doba a 10 dní se udává infekčnost u bezpřízankových). Tedy to, že Vám skončí karanténa, neznamená 100% jistotu, že nemůžete nemoc šířit dál, minimálně ještě 2 týdny je chovejte co nejzodpovědněji, omezte kontakty hlavně s rizikovými skupinami obyvatel.
 • Nemáte-li žádné potíže a test nebyl indikován kvůli kontaktu s pozitivním (malá skupina lidí před nástupem do zařízení sociálních služeb, samoplátci před cestou do zahraničí apod.), chovejte se dle platných pravidel.

Co je a koho se týká karanténa/izolace

 • Je to vlastně to samé, máte nařízeno, že musíte být doma a nesmíte nikam vycházet.
 • Pokud se u Vás vyskytnou nějaké závažné zdravotní potíže, pro které musíte volat záchranku (a to i potíže, které vůbec nesouvisí s Covidem, např. bolesti na hrudi), vždy nyhlaste, že jste v karanténě/izolaci. Samozřejmě budete ošetřeni, ale personál záchranky bude mít šanci se připravit.
 • Termín izolace je vyčleněn pro Covid pozitivní, počítá se 10 dní od provedeného testu (např. při testu provedeném 5. 10. trvá izolace do 15. 10.), pokud alespoň 3 poslední dny nemáte žádné příznaky (nepočítá se únava a ztráta čichu/chuti, ty mohou přetrvávat dlouhodobě).
 • Karanténa je určena pro všechny, kdo byli v kontaktu s pozitivně testovanou osobou, a to v nějakém časovém intervalu, který hodnotí pracovník hygienické stanice, pokud ta pozitivní osoba měla nějaké klinické příznaky, většinou se řeší kontakty dva dny před začátkem jejích příznaků, pokud neměla příznaky, může to být až týden (připomínám, že co je rizikový kontakt bylo uvedeno výše).
 • Karanténa se automaticky týká všech členů stejné domácnosti, u jejíhož člena se nákaza vyskytla. Výhodou je, pokud se pozitivní osoba (nebo naopak ostatní příslušníci) může odizolovat jinde (např. na chatě apod.).