Информация для граждан Украины

07.09.2022  Мы больше не регистрируем новых пациентов. Мы лечим остробольных пациентов после предварительной записи.

Objednávání

21.10.2021  Prosíme všechny pacienty, aby se na vyšetření objednávali a to i v případě náhle vzniklých obtíží.

Registrace nových pacientů

19.02.2019  Nově registrujeme pouze pacienty, kteří nemají v Prachaticích nebo blízkém okolí do 20km praktického lékaře.