Dispenzární prohlídky

Dispenzární péče

Dispenzarizujeme pacienty s těmito onemocněními

Hypertenze (vysoký krevní tlak)

Doporučené postupy České lékařské společnosti J.E. Purkyně stanovují rozsah dispenzárních prohlídek při hypertenzi:

 • u komplikovaných nebo nevyrovnaných stavů, na počátku léčby a při změně antihypertenziva častěji (za 2–4 týdny)
 • u stabilizovaných hypertoniků jednou za 3 měsíce
 • u stabilizovaných pacientů s nízkým celkovým kardiovaskulárním rizikem lze stanovit interval mezi jednotlivými návštěvami u lékaře až na 6 měsíců.

Prováděná vyšetření:

 • při každé prohlídce kontrola krevního tlaku
 • jednou ročně celkové fyzikální vyšetření „od hlavy k patě“
 • jednou ročně vyšetření ranní moče a odběr krve (krevní obraz, ledvinné testy, cholesterol)
 • jednou ročně EKG
 • jednou za dva roky Echokardiografie (ultrazvuk srdce) u pacientů s těžší hypertenzí, hypertenzí špatně reagující na léčbu, při její kombinaci s ischemickou chorobou srdeční (ICHS), u nemocných s dušností a při EKG známkách hypertrofie levé komory

Dyslipidémie (zvýšená hladina cholesterolu a dalších lipidů v krvi)

 • po nasazení léčby za 8 týdnů (+/- 4 týdny) kontrola lipidů a jaterních testů
 • dále každých 8 týdnů (+/- 4 týdny) do dosažení cílových hodnot
 • při dosažení požadované hladiny lipidů v krvi kontroly á 1 rok – vyšetření krevních lipidů a jaterních testů

  Cílová hodnota lipidogramu

 

Obezita

 

Nekomplikovaný diabetes mellitus II. typu (cukrovka)

 • prohlídka každé 3 měsíce nebo u stabilizovaných pacientů á 6 měsíců
 • při každé prohlídce glykémie (krevní cukr) na lačno nebo po jídle, krevní tlak a pulz, hmotnost a stanovení BMI
 • každé 3 měsíce a po stabilizaci hodnot a léčby každých 6 měsíců glykovaný hemoglobin („dlouhý cukr“ – ukazuje kompenzaci diabetu za poslední 3 měsíce)
 • 1x ročně celkové fyzikální vyšetření „od hlavy k patě“
 • 1x ročně vyšetření ranní moči a odběry krve (ledvinné testy, hladina krevních lipidů (cholesterol apod.), jaterní testy)
rolex http://www.amazewatches.com/ vital profit is without question watertight and automatic. fake rolex usa instructing online watchmaking trained professionals. sellswatches.com usa instructing online watchmaking trained professionals. the best richard mille replica in the world brightness and also building belonging to the relationships from unique, accentuating typically the exercise belonging to the three-dimensional building. specific type is known as a rolex richardmille includes.