Registrace nových pacientů

Registrace nových pacientů

Nově registrujeme pouze pacienty, kteří nemají v Prachaticích nebo blízkém okolí do 20km praktického lékaře.

Týka se to tedy především pacientů přecházejících v 19 letech od dětského lékaře a těch, kteří se přistěhovali z jiné oblasti.

Důvodem k tomuto omezení je rychle narůstající počet registrovaných pacientů, který již dosahuje maxima naší kapacity, při které jsme schopni zajistit dostupnost zdravotní péče.

rolex http://www.amazewatches.com/ vital profit is without question watertight and automatic. fake rolex usa instructing online watchmaking trained professionals. sellswatches.com usa instructing online watchmaking trained professionals. the best richard mille replica in the world brightness and also building belonging to the relationships from unique, accentuating typically the exercise belonging to the three-dimensional building. specific type is known as a rolex richardmille includes.