Registrace nových pacientů

Registrace nových pacientů

Nově registrujeme pouze pacienty, kteří nemají v Prachaticích nebo blízkém okolí do 20km praktického lékaře.

Týka se to tedy především pacientů přecházejících v 19 letech od dětského lékaře a těch, kteří se přistěhovali z jiné oblasti.

Důvodem k tomuto omezení je rychle narůstající počet registrovaných pacientů, který již dosahuje maxima naší kapacity, při které jsme schopni zajistit dostupnost zdravotní péče.