Náběrové centrum ČNRDD

Náběrové centrum Českého národního registru dárců dřeně

V naší ordinaci zajišťujeme konzultace a registraci zájemců o vstup do České národního registru dárců dřeně z Prachaticka. Tato služba je určena pro kohokoli a podnímkou není registrace v naší ambulanci.

Každý, kdo splňuje podmínky pro vstup do registru, se může objednat na konzultaci, během které probereme všechny případné dotazy a můžeme provézt odběr krve potřebný pro zápis do registru. Vzorek pak předáváme do Dárcovského centra v Nemocnici České Budějovice, a.s..

Veškeré informace o dárcovství kostní dřeně jsou detailně rozepsány na stránkách ČNRDD.

A pokud nesplňujete níže uvedená kritéria, můžete pomoct třeba finančně, všechny možnosti najdete zde.

Kdo může vstoupit do registru (kritéria pro zápis nových dobrovolníků):

 • věk 18 - 35 let
 • dobrý zdravotní stav, žádné závažné onemocnění v minulosti (viz níže)
 • ochota překonat určité nepohodlí a ztrátu času, spojené s jednou či několika návštěvami zdravotnického zařízení, případně s odběrem krvetvorných buněk v zájmu záchrany života druhého člověka

Registrovaný potenciální dárce by měl být obecně zdravý člověk, který v minulosti neprodělal žádné závažné onemocnění a neužívá dlouhodobě žádné léky. Podmínky pro dárcovství dřeně jsou podobné jako u dárců krve, svým způsobem dokonce i trochu mírnější – to proto, že na rozdíl od dárců krve bývá dárce kostní dřeně často jediný člověk na světě, který může těžce nemocného natrvalo zachránit.

Pro členství v registru tak bývají akceptováni například:

 • lidé s lehkou formou alergie, kteří ke stabilizaci svého stavu nemusejí užívat pravidelné léky (s mírnou formou senné rýmy, lidé s kopřivkou, potravinovou alergií bez závažných projevů apod.)
 • lidé po prodělání infekční žloutenky typu A, pokud nezanechala následky
 • lidé, kteří v minulosti prodělali infekční mononukleózu
 • ženy s lehkou formou chudokrevnosti, způsobené menstruačním krvácením.

Do registru by zásadně NEMĚLI vstupovat lidé:

 • po prodělané léčbě zhoubného nádorového onemocnění

 • po transplantaci orgánů a tkání

 • s onemocněním srdce, cév, plic, kloubů a zažívacího systému, které vyžadují trvalé užívání léků

 • s krvácivými chorobami a onemocněním krve

 • s těžšími formami alergie (sklon k alergii se může přenést spolu s darovanými krvetvornými buňkami na příjemce)

 • se záchvatovými stavy , závislí na užívání léků

 • s cukrovkou závislou na užívání inzulinu či léků (antidiabetika – PAD)

 • po prodělání infekce přenosné krví, jako je HIV, žloutenka typu B a C, syfilis, malárie, Creutzfeld-Jacobova nemoc (obdoba "nemoci šílených krav") apod.

 • s nemocemi, které by se mohly zátěží, spojenou s odběrem, teoreticky aktivovat (tuberkulóza, sarkoidóza, autoimunní onemocnění apod.

 • lidé závislí na alkoholu, drogách a lidé v úzkém kontaktu s HIV pozitivní osobou

Každý budoucí dárce při registraci vyplňuje zdravotní dotazník. Veškeré odchylky od plného zdraví, pokud jsou vám známy, v něm prosím uveďte podle skutečnosti. Veškeré údaje, které v něm sdělíte, jsou diskrétní a zcela bezpečně ochráněny proti jakémukoliv zneužití. Jakékoli individuální nejasnosti můžete prodiskutovat při vstupním pohovoru.

rolex http://www.amazewatches.com/ vital profit is without question watertight and automatic. fake rolex usa instructing online watchmaking trained professionals. sellswatches.com usa instructing online watchmaking trained professionals. the best richard mille replica in the world brightness and also building belonging to the relationships from unique, accentuating typically the exercise belonging to the three-dimensional building. specific type is known as a rolex richardmille includes.