Pracovně lékařské služby

Pracovně lékařská péče (PLP) vyžádaná zaměstnavatelem

Informace pro zaměstnance

Pokud jste svým zaměstnavatelem odeslán/a k pracovnělékařské prohlídce do naší ordinace, doporučujeme vám se objednat online, případně telefonicky nebo emailem - viz Kontakt, a to minimálně 24 hodin před požadovaným termínem.
V případě, že se k prohlídce neobjednáte, Vám nemůžeme zaručit přednostní vyšetření.

Možnost objednání na PLP je kdykoli během ordinační doby, mimo středu, doporučujeme však níže uvedené termíny:

Pondělí 10:30, 11:30, 12:30
Úterý 10:30, 11:30, 12:30
Středa PLP neobjednáváme
Čtvrtek 14:00-17:30 á 30 min
Pátek 10:30, 11:30, 12:30

 

S sebou na prohlídku přineste:

  • žádost zaměstnavatele o provedení prohlídky (žádost musí obsahovat zařazení do pracovní kategorie a vyjmenování rizik, musí být podepsána)
  • 2 kopie formuláře posudku o zdravotní způsobilosti, pokud má zaměstnavatel vlastní formulář
  • výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího praktického lékaře, pokud nejste v naší ordinaci registrován/a
  • ranní moč

Bez uvedených náležitostí není možné prohlídku provézt.

Informace pro zaměstnavatele

V současné době máme napněnou kapacitu pro zajištění smluvních PLS. PLP nad rámec uzavřených smluv provádíme pouze u námi registrovaných pacientů, jejichž zaměstnání spadá do 1. kategorie práce, tak, jak je umožněno legislativou.

Dokumenty PLS:

Žádost o provedení pracovně lékařské prohlídky [ 285.68kB]

Akceptujeme i jinou podobu žádosti pokud splňuje podmínky dané platnou legislativou.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci [ 287.04kB]

Akceptujeme i zaměstnavatelem navržený posudek, pokud splňuje všechny náležitosti dané platnou legislativou a je zaměstnancem doručen ve dvou vyhotoveních.

rolex http://www.amazewatches.com/ vital profit is without question watertight and automatic. fake rolex usa instructing online watchmaking trained professionals. sellswatches.com usa instructing online watchmaking trained professionals. the best richard mille replica in the world brightness and also building belonging to the relationships from unique, accentuating typically the exercise belonging to the three-dimensional building. specific type is known as a rolex richardmille includes.