Pracovně lékařské služby

Pracovně lékařská péče (PLP) vyžádaná zaměstnavatelem

Informace pro zaměstnance

Pokud jste svým zaměstnavatelem odeslán/a k pracovnělékařské prohlídce do naší ordinace, doporučujeme vám se objednat online, případně telefonicky nebo emailem - viz Kontakt, a to minimálně 24 hodin před požadovaným termínem.
V případě, že se k prohlídce neobjednáte, Vám nemůžeme zaručit přednostní vyšetření.

Možnost objednání na PLP je kdykoli během ordinační doby, mimo středu, doporučujeme však níže uvedené termíny:

Pondělí 10:30, 11:30, 12:30
Úterý 10:30, 11:30, 12:30
Středa PLP neobjednáváme
Čtvrtek 14:00-17:30 á 30 min
Pátek 10:30, 11:30, 12:30

 

S sebou na prohlídku přineste:

  • žádost zaměstnavatele o provedení prohlídky (žádost musí obsahovat zařazení do pracovní kategorie a vyjmenování rizik, musí být podepsána)
  • 2 kopie formuláře posudku o zdravotní způsobilosti, pokud má zaměstnavatel vlastní formulář
  • výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího praktického lékaře, pokud nejste v naší ordinaci registrován/a
  • ranní moč

Bez uvedených náležitostí není možné prohlídku provézt.

Informace pro zaměstnavatele

V současné době máme napněnou kapacitu pro zajištění smluvních PLS. PLP nad rámec uzavřených smluv provádíme pouze u námi registrovaných pacientů, jejichž zaměstnání spadá do 1. kategorie práce, tak, jak je umožněno legislativou.

Dokumenty PLS:

Žádost o provedení pracovně lékařské prohlídky [ 285.68kB]

Akceptujeme i jinou podobu žádosti pokud splňuje podmínky dané platnou legislativou.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci [ 287.04kB]

Akceptujeme i zaměstnavatelem navržený posudek, pokud splňuje všechny náležitosti dané platnou legislativou a je zaměstnancem doručen ve dvou vyhotoveních.