Stali jsme se partnerem vědecké studie HAIE

Stali jsme se partnerem vědecké studie HAIE

Pokud chcete podílet na mapování rizik působících na vaše zdraví, je možné se do studie přímo zapojit.

Studie HAIE (Healthy Aging in Industrial Enviroment) řeší hodnocení vlivů vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu (Jihočeský kraj a Moravskoslezský kraj.

Více na: haie.osu.cz