Chřipka

Očkování proti chřipce

 • vakcína je běžně dostupná v ordinaci v období konec září - listopad

 • přeočkování je nutné každoročně na podzim (optimálně konec října/začátek listopadu)

 • cena pro samoplátce přibližně 330 Kč včetně aplikace

Pacienti, kteří mají očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění:

 1. věková skupina osob ve věku 65 let a více
 2. osoby jakéhokoli věku (včetně dětí) s chronickým stavem zahrnujícím následující kategorie nemocí:
  • chronická onemocnění dýchacího systému včetně diagnózy asthma bronchiale

  • chronická onemocnění srdce a cév (včetně hypertenze - zvýšeného krevního tlaku)

  • chronická onemocnění ledvin a jater

  • chronická metabolická onemocnění včetně diabetu (farmakologicky léčeného)

  • osoby s nedostatečností imunitního systému (vrozenou nebo získanou)

  • osoby s poruchou funkce průdušek a plic (tj. včetně poruch respiračních funkcí po poranění mozku, míchy, v důsledku křečových stavů nebo dalších neurologických či svalových poruch)

  • s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus, asplenie - i po splenektomii)
  • po transplantaci kmenových hemopoetických buněk (kostní dřeně)
  • se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti
  • po prodělané invazivní meningokokové nebo pneumokokové infekci

Vakcinace proti chřipce je dále doporučována:

 1. těhotným ženám v kterékoliv fázi těhotenství a ženám, které plánují těhotenství během chřipkové sezóny
 2. osobám, které zvyšují možnost nákazy rizikových skupin uvedených v předchozím odstavci. Patří mezi ně zejména:
  • osoby, které o rizikové osoby pečují (zdravotníci a sociální pracovníci)

  • osoby, které žijí s rizikovými osobami v domácnosti

  • osoby, které jsou v kontaktu s rizikovými osobami (zaměstnanci pošt, obchodů, služeb, pracovníci ve školství, dopravě,...)

rolex http://www.amazewatches.com/ vital profit is without question watertight and automatic. fake rolex usa instructing online watchmaking trained professionals. sellswatches.com usa instructing online watchmaking trained professionals. the best richard mille replica in the world brightness and also building belonging to the relationships from unique, accentuating typically the exercise belonging to the three-dimensional building. specific type is known as a rolex richardmille includes.